Anna Cieślak / sesja dla magazynu "Kraków i świat" [06/2022] / Studio Pixel - Warszawa / © Alicja Rzepa

Sesja okładkowa dla magazynu „Kraków i świat”

Redaktor naczelny: Witold Bereś
Tekst: Łukasz Maciejewski
Fotografie: Alicja Rzepa
MUA: Justyna Prus
Studio: Studio Pixel, Warszawa