Jerzy Trela / sesja dla magazynu "Kraków i świat" [03/2022] / Restauracja Loża - Kraków / © Alicja Rzepa

Sesja okładkowa dla magazynu „Kraków i świat”

Redaktor naczelny: Witold Bereś
Tekst: Łukasz Maciejewski
Fotografie: Alicja Rzepa
Studio: Scena restauracji LOŻA / Kraków